Czym jest Google?

Istnieje powiedzenie, iż jeśli czegoś nie można znaleźć w Internecie, nie istnieje. Nasze zachowania nieustannie się zmieniają i od lat ewoluują w stronę pogoni za informacją. Obecne czasy zostały wręcz okrzyknięte przez specjalistów erą rewolucji informacyjnej. Do wszystkich informacji mamy dostęp poprzez wyszukiwarkę Google.

Co to oznacza? Otóż ni mniej, ni więcej niż to, iż nasze „istnienie w sieci” już dawno stało się kluczowe dla prosperowania firmy i wciąż przybiera na znaczeniu. Można, a nawet należy postawić pytanie „jak tego dokonać?”. Aby osiągnąć wymierne korzyści należy prowadzić starannie zaplanowane wielopłaszczyznowe działania wieloma drogami postępowania i celem zmaksymalizowania korzyści, żadnej z nich nie powinniśmy prowadzić wybiórczo.

Wyszukiwarka Google, to najpotężniejsze i najczęściej używane przez internautów narzędzie, które już wiele lat temu stało się podstawą wyszukiwania informacji. Można pokusić się o stwierdzenie, iż wyszukiwarka ta wyrosła na szczyt właśnie dzięki analogicznym strategiom spółki z Mountain View. Ale nie o informatycznym gigancie chcemy dzisiaj pisać, lecz o jednej z metod, aby jego wyszukiwarka „lubiła” naszą stronę.

Wyszukiwarka Google